...czyli RĘKO?TWORY bez granic, wolna twórczość wszelakiego rodzaju,dokonana nie tylko ręką, ale duszą i każdym zmysłem pozwalającym odbierać świat...PODKARPACKIE, bo każdy ma swoją Małą Ojczyznę z której wyruszamy w podróż życia, co nie oznacza, że nie chcemy poszerzać naszych horyzontów, wręcz przeciwnie nasza droga jest kręta i otwarta na wszystkie sfery, obszary, napotkane miejsca i ludzi...ZAPRASZAMY!

wtorek, 3 kwietnia 2012

I KONKURS RĘKODZIEŁA " PODKARPACKIE RĘKOTWORY"

                               I KONKURS RĘKODZIEŁA
                        "PODKARPACKIE RĘKOTWORY"
                                                   ZASADY KONKURSU:
 Grupy wiekowe:
I Konkurs Rękodzieła "Podkarpackie Rękotwory" skierowany jest do dorosłych  twórców rękodzieła z terenu Podkarpacia, zarówno amatorów, jak i  tych, którzy rękodziełem zajmują się profesjonalnie.
Temat: 
Praca powinna posiadać tytuł i opis tłumaczący jej treść- interpretację hasła "Podkarpackie Rękotwory", oraz powinna dotyczyć naszego regionu i zawierać, związane z nim wyraźne elementy.
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, telefon, e-mail, oraz krótką notatkę o sobie i swojej twórczości,  należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
podkarpackie_rekotwory@interia.pl
do dnia: 30.06.2012r, liczy się data e-maila. Po czym, zgłoszone osoby zostaną powiadomione tą samą drogą, o dalszym toku postępowania.
Wymogi plastyczne:
Prace tworzymy dowolną techniką, ale używamy do ich powstania materiałów pozyskanych z recyclingu.
Ocenianie i nagrody:
Prace zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą zaproszeni artyści i osoby współpracujące z nami.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, a wyłonieni trzej zwycięscy oprócz dyplomów statuetki PODKARPACKICH RĘKOTWORÓW, w zależności od zdobytego miejsca: złotą, srebrną, brązową.
Wszystkie prace będą wystawione na I Pokonkursowej Wystawie "Podkarpackich Rękotworów"( miejsce i czas zostaną podane osobno), połączonej ze spotkaniem, oraz dodatkowymi atrakcjami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
                                                                   
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz