...czyli RĘKO?TWORY bez granic, wolna twórczość wszelakiego rodzaju,dokonana nie tylko ręką, ale duszą i każdym zmysłem pozwalającym odbierać świat...PODKARPACKIE, bo każdy ma swoją Małą Ojczyznę z której wyruszamy w podróż życia, co nie oznacza, że nie chcemy poszerzać naszych horyzontów, wręcz przeciwnie nasza droga jest kręta i otwarta na wszystkie sfery, obszary, napotkane miejsca i ludzi...ZAPRASZAMY!

wtorek, 24 kwietnia 2012

Kielich- kunsztowne naczynie domowe, wykonane przez bednarza. Powiększamy zbiory .


"[...]Technika ręcznego wytwarzania naczyń była tajemnicą każdego bednarza, skrupulatnie pilnowaną i przekazywaną tylko następcy, którym najczęściej był syn. W przydomowych warsztatach powstawały różnej wielkości beczki, kadzie, wiadra, konewki, balie, a także czerpaki, kielichy, łyżki i maślnice. Rodzaj użytego drewna zależał od przeznaczenia przedmiotu[...]"  

http://www.szlakrzemiosla.pl/s/rzemiosla/mode/article/id/23 

 Więcej informacji na stronie mini etnoMuzeum Rękotworów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz