...czyli RĘKO?TWORY bez granic, wolna twórczość wszelakiego rodzaju,dokonana nie tylko ręką, ale duszą i każdym zmysłem pozwalającym odbierać świat...PODKARPACKIE, bo każdy ma swoją Małą Ojczyznę z której wyruszamy w podróż życia, co nie oznacza, że nie chcemy poszerzać naszych horyzontów, wręcz przeciwnie nasza droga jest kręta i otwarta na wszystkie sfery, obszary, napotkane miejsca i ludzi...ZAPRASZAMY!

środa, 6 marca 2013

Nasza kolekcja rośnie- PEREŁKI z 200 letniej chaty!

Przebyły daleką podróż do naszego Rękotworowego  miniETNO Muzeum, a pochodzą z 200letniej chaty, szkoda, że całej chaty nie mogliśmy zabrać ze sobą, może kiedyś...:)
Podążamy szlakiem Dawnych Rzemiosł i wyszukujemy TAKIE Perełki, które w niezmienionej formie, były używane w wiejskich chałupach od setek lat do tworzenia jakże ważnego obuwia. Teraz poszukujemy Mistrza Szewskiego, żeby zobaczyć w jego rękach i przy pracy nasze zdobycze.
Zapraszamy do wspólnego powiększania kolekcji Podkarpackich Rękotworów!