...czyli RĘKO?TWORY bez granic, wolna twórczość wszelakiego rodzaju,dokonana nie tylko ręką, ale duszą i każdym zmysłem pozwalającym odbierać świat...PODKARPACKIE, bo każdy ma swoją Małą Ojczyznę z której wyruszamy w podróż życia, co nie oznacza, że nie chcemy poszerzać naszych horyzontów, wręcz przeciwnie nasza droga jest kręta i otwarta na wszystkie sfery, obszary, napotkane miejsca i ludzi...ZAPRASZAMY!

czwartek, 31 października 2013

Czas zadumy...

                                                                      fot. artAneri
"...z niczym przychodzisz na ten świat
nic nie zabierasz ze sobą 
pozostaw chociaż taki ślad
żeby móc pójść za Tobą..."

środa, 30 października 2013

Czas refleksji...


Action Cytaty.info                                                  fot.artAneri

"Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci - za­pomną. Nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc"
                                                                                         / Halina Poświatowska /

wtorek, 22 października 2013

Rękotwórcy bez granic...

Ponieważ "Podkarpackie Rękotwory" przeżywają wielkie "przemeblowanie" i rozszerzają swoją działalność, o czym była mowa w poprzednich postach, zmienia się również strona Rękotwórców, która do tej pory była ograniczona naszym rejonem, pełniła rolę raczej reklamową, a Ci którzy zamieścili na niej zdjęcia swoich prac  i krótkie wzmianki o sobie, ograniczali się zwykle tylko do tego, a nie taka była i jest  nasza idea. Zaczynamy więc niejako od nowa pod tym względem,  wychodzimy dalej i poszukujemy twórców, którzy chcą czynnie razem z nami działać w wybranej przez siebie dziedzinie.Oczywiście Wszyscy
którzy z nami byli są jak najbardziej dalej mile widziani.
 Zapraszam do zwiedzania strony i dołączania do nas Tych, którym podobnie jak nam... w duszy gra:)