...czyli RĘKO?TWORY bez granic, wolna twórczość wszelakiego rodzaju,dokonana nie tylko ręką, ale duszą i każdym zmysłem pozwalającym odbierać świat...PODKARPACKIE, bo każdy ma swoją Małą Ojczyznę z której wyruszamy w podróż życia, co nie oznacza, że nie chcemy poszerzać naszych horyzontów, wręcz przeciwnie nasza droga jest kręta i otwarta na wszystkie sfery, obszary, napotkane miejsca i ludzi...ZAPRASZAMY!

niedziela, 24 września 2017

ZBIOROWY KATALOG PRZESZŁOŚCI REGIONU I MIASTA DĘBICA

FUNDACJA IM LIDII GÓRSKIEJ „ELDGE RETROSPECTION”
powstała celem ochrony oraz popularyzacji i kontynuacji idei Lidii Górskiej, miłośniczki historii, nauczyciela- bibliotekarza, społecznika lokalnego, pomysłodawcy i założyciela Muzeum Szkolnego
im. Józefa Wyrobka przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,
tragicznie zmarłej 19.12.2014r. Została wpisana do Rejestru Sądowego 02.03.2016r ale dopiero w chwili obecnej jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prężnej działalności.
Naszymi głównymi celami są również:
 • promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji międzykulturowej
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej
 • działania na rzecz edukacji historycznej i kulturalnej jako narzędzia rozwoju, kreatywności, terapii, znoszenia barier społecznych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu
 • działania na rzecz ochrony minionego czasu i historii naszej małej ojczyzny ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie w te działania i edukację w tym kierunku młodego pokolenia oraz całej społeczności lokalnej bez granic wiekowych i barier
w myśl realizacji powyższych celów i chęci działania zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas
I DĘBICKIM KONKURSIE HISTORYCZNO- DZIENNIKARSKO- REPORTERSKIM
I PLASTYCZNYM
pod hasłem:
Zbiorowy Katalog Przeszłości Regionu i Miasta Dębica”
Zachowajmy wspomnienia o Naszej Małej Ojczyznie”

pod patronatem
Obserwatora Lokalnego”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich opiekunów. Zachęcamy do koordynacji konkursu na ternie placówki nauczycieli- bibliotekarzy. Każdy koordynator oraz opiekun uczestników otrzyma specjalny dyplom fundacji z podziękowaniem za zaangażowanie i współpracę. Każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowe podziękowanie.
Głównym celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń skatalogowanych wspomnień oraz zachęcenie i wdrożenie dzieci i młodzieży szkolnej do zbiorowych i indywidualnych poszukiwań informacji na temat przeszłości Naszej Małej Ojczyzny, uwieczniania ich różnymi sposobami i tworzenia tym samym Zbiorowego Katalogu Przeszłości Regionu i Miasta Dębicy. W realizacji zadań konkursowych każdy może się wykazać i znaleźć dla siebie odpowiedni, dostosowany do możliwości sposób a tym samym dowartościować w grupie.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
1. Klasy I-IV Szkoły Podstawowe
2. Klasy V-VIII Szkoły Podstawowe
3.Klasy Szkół Średnich
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych:
1.Historyczno- Dziennikarsko-Reporterska
2.Plastyczna
Kategoria Historyczno- Dziennikarsko-Reporterska jest zbiorowa/ klasy, grupy, koła zainteresowań, itp.
Prace w w/w kategorii powinny zawierać do wyboru:
 • zdjęcia, wywiady, reportaże, fotoreportaże dotyczące wybranego wiekowego obiektu znajdującego się na terenie regionu i miasta Dębica. Obiekt może być również prywatny.
 • Zdjęcia, wywiady, reportaże i fotoreportaże dotyczące wybranej osobliwości przyrodniczej
znajdującej się na terenie regionu i miasta Dębica.
 • Zdjęcia, wywiady, reportaże, fotoreportaże dotyczące twarzy seniorów którzy z nami są i tych, którzy od nas odeszli ale są/ byli związani z regionem i miastem Dębica.

Całość materiałów musi być zebrana w album o formacie A3 i posiadać dołączoną do niego wersję elektroniczną. Albumy muszą mieć okładki odzwierciedlające ich zawartość. Okładki będą ocenione osobno pod względem pomysłowości i ciekawej inwencji twórczej.
Do prac muszą być dołączone zgody: bohaterów lub ich rodzin( jeżeli nieżyjący), właścicieli materiałów, autorów wywiadów, właścicieli zdjęć i pamiątek na publikację w innych źródłach wszystkich zawartych w albumie materiałów i ich wykorzystanie w celach edukacyjnych przez
Fundację im. Lidii Górskiej „ Eldge Retrospection”.

Wszystkie prace przechodzą na własność w/w Fundacji
Kategoria Plastyczna jest indywidualna
Prace w tej kategorii muszą dotyczyć hasła konkursowego i być wykonane dowolną trwałą techniką
płaską ( nie może być użyta np. plastelina itp.) na formacie A3

Wszystkie prace przechodzą na własność w/w Fundacji

 1. Termin nadsyłania prac: 19.12 2017r
 2. Adres nadsyłania prac: Fundacja Im. Lidii Górskiej „Eldge Retrospection”, ul. J. III Sobieskiego 4/18, 39-200 Dębica
 3. Telefon kontaktowy: 578802362
 4. O miejscu i terminie Uroczystej Gali Pokonkursowej zostaną zawiadomieni Dyrektorzy
szkół i Opiekunowie Uczestników konkursu.SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Prosimy o poważne podejście do tematu z szacunku do tych którzy odchodzą/odeszli oraz do miejsc, które na naszych oczach giną/zginęły bezpowrotnie, bo tylko w naszych, dzieci i młodzieży wspomnieniach uwiecznionych na różne sposoby pozostaną z nami i potomnymi na zawsze.

FUNDACJA
IM. LIDII GÓRSKIEJ
„Eldge Retrospection”
Irena Górska-Szreder
prezes fundacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz